top of page
רקע אפור

הבלוג

ההנחה של העבודה עם הלקוחות היא כי ההורים הם המטפלים היעילים והמקדמים ביותר עבור הילד שלהם.

מטרת הבלוג היא לאפשר לכם ההורים להפוך למטפלים עצמאיים בשטח, בעבודה שלכם עם הילד.

בבלוג אעלה שאלות, רעיונות ומחשבות שיאפשרו לכם ההורים לדייק מול עצמכם, מול בן הזוג ומול הילד -  איך להתמודד עם המכשולים ולהתקדם להגשמת השאיפות החינוכיות.

icons-10 copy.png
bottom of page