top of page

תעסוקה לילדים בחופש הגדול

הייתי (ועודני) במצוקה.

חיפשתי פעילויות לילדים / נוער בבית, שלא דורשות את ההתערבות האינטנסיבית שלי, ולא כוללות (כמעט) מסכים.

ביקשתי את חוכמת ההמונים, וקיבלתי עשרות הצעות, לתעסוקה לילדים בבית, בזמן החופש הגדול.

מצרפת את הטבלה שערכתי - הנה כאן

הוספתי עמודה של "סדר עדיפות" להחלטה עם הילד, במה רוצה לעסוק.

יש גם עמודת "מתי?", כדי להתחייב לזמן לעשות את הפעילות.

ולבסוף עמודת "עשיתי", כדי לרשום את ההישג, שגם את הפעילות הזו הספקתי לעשות.

מזמינה אותכם להסתכל, ואם תרצו, אפשר להוסיף לטובת כולם.
13 צפיות

Comments


bottom of page