מודעות, מטרות, ויעדים כדרך ההתמודדות היעילה עם הפרעת למידה11 צפיות