מודעות, מטרות, ויעדים כדרך ההתמודדות היעילה עם הפרעת למידה15 צפיות