מודעות לקשיים - הוא חלק מהפתרון לקושי (שיעור לדוגמא מתוך קורס דיגיטלי)8 צפיות