מודעות לקשיים - הוא חלק מהפתרון לקושי (שיעור לדוגמא מתוך קורס דיגיטלי)5 צפיות