top of page

כולנו לומדים ללכת מחדשממש כמו התינוק שמפעיל את כל חושיו ודרוך ונכון למאמץ –

לעמוד על שתי רגלים וללכת,

כך גם אנחנו.

אנחנו להבדיל מהתינוק, יודעים ללכת, עשינו את זה שנים.

פתאום קיבלנו מכה כואבת, צורבת, שגרמה לאיבוד הבטחון ביכולת.

היכולת קיימת, אנחנו רק צריכים לחזור להתניע, לנסות ו- לחזור ללכת.

מה זה לחזור ללכת?

זה לחזור למשימות הפשוטות והרוטיניות שלא חשבנו עליהם ועשינו אותם על אוטומט. דברים של שיגרה שאיבדנו אמון ביכולת לבצעם –

קימה בבוקר והתלבשות

הגדרה של משימות ויעדים ליום הקרוב,

הליכה למסגרת חינוכית,

שמחה וריקוד בהשמעת שיר אהוב,

פניות למשחק עם הילד,

ארוחת ערב בשעה קבועה.

אחרי מכה קשה, הצעד הראשון הוא לרוב הכי כואב, הכי מפתיע ומאתגר – אחרי שעשינו אותו, ההליכה מעט יותר פשוטה.

צפייה 1

Comments


bottom of page