top of page

יש לילד שלי קשיי למידה?

בואו נדבר על למידה ובעיקר על קשיי למידה.​ ​ להורים רבים מנקרת השאלה: ​ הילד שלי לא לומד – האם יש לו קשיי למידה?​ ​ הוא לא יושב על הכנת שיעורי בית ולמידה למבחנים, ​ האם הוא עצלן? ​ האם זה בגלל שקשה לו? ​ איך נדע?​ ​ ילד עם הפרעת למידה, לקויות למידה או דילסקציה, ​ הוא כזה שמרבית היכולות הקוגניטיביות שלו תקינות. ​ הוא מבין, זוכר ומצליח לבטא את עצמו באופן מובן.​ ​ למרות זאת, הוא מראה נסיגה בתחומים ​ כמו קריאה, כתיבה או חשבון. ​ הוא קורא לא מדוייק, כותב עם שגיאות כתיב, ​ יודע את התשובה אבל לא מצליח ​ לנסח אותה כשכותב אותה.​ ​ אשאל אתכם כמה שאלות:​ הילד מראה הבנה טובה כאשר לא צריך לקרוא? ​ הוא יודע את החומר היטב למבחן ובמבחן הוא נכשל?​ ​ הוא מראה רצון ומוטיבציה בתחומים לא לימודיים, ​ אך בתחומים לימודיים, אין הנעה, ​ ואתם מגיעים לעימותים סביב הלמידה?​ ​ אם אתם מהנהנים, יש סיכוי שיש כאן לקות למידה. ​ כדאי להמשיך לתצפת. ​ אנחנו עדיין לא בשלב הסקת המסקנות, ​ אבל כדאי להמשיך לעקוב.​ ​ אם זה ילד בוגר, כדאי גם להעלות בפניו את השאלות, ​ ולראות את תגובתו.​ ​

12 צפיות
bottom of page