top of page

בואו לא נעזור, על ידי הפיכת המפונים למסכנים

"אל תחלישו את השכולים, הנפגעים, אנשי הדרום, הרעיה שבעלה בלחימה". זה המשפט שמלווה אותי בימים אלה. אנשים בכלל, ואנשי טיפול בפרט, פונים לסייע רגשית לכל מי שזקוק. הסיוע הוא לרוב דרך הקשבה, עיבוד האירועים יחד, ו...רחמים. זה גדול ממנו, זו האינטואיציה, לרחם על אלו שעברו את התופת. אבל רחמים יכולים להחליש. "אתה במצב טראומטי, אתה חלש, ואין לך כוחות להתמודד", "הנה אני פה לעזור לך". אתמול הייתי באחד המלונות בהם שוכנים תושבי הדרום. דיברתי עם אשה בת 91 ועם המטפלת שלה, עובדת זרה. האשה, שנכדתה נעדרת, שהיתה בתופת שעות ארוכות, שבקושי הולכת, היתה עסוקה ב - " איך עוזרים למטפלת, היא בטראומה". מעבר לזה שהיא אולי מדחיקה, משליכה וכדומה – היא גם זעקה, "אני חזקה, אני מתמודדת", "תני לי להיות במקום הזה שנותן לאחרים, אני לא מסכנה". בעודי מסתובבת עם תג "הפסיכולוגית" על דש הבגד, כחלק מדרישות התפקיד, מצאתי את עצמי מנסה להצניע את תפקידי. הרגשתי שהיותי פסיכולוגית, מעבירה לאנשים את המסר – "אתם טיפוליים וצריכים עזרה, ואין לכם את הבחירה, אלא להיות בפוזיציית הנפגעים" ואנשים הסיטו מבט כדי לא לייצר קשר עין.

חשוב לי להבהיר, אל תיקחו את זה למקום של "לא נכון לעזור לאנשי הדרום". האנשים מתחזקים מכל האהבה המורעפת אליהם. מצורף סרטון הממחיש את האהבה. המטרה שלי היא לזהות שלפעמים הגעה מעמדה של "אתה חלש ובאתי לעזור לך", לא מאפשרת את השיקום, ואת הרצון האנושי הכל כך מרשים וחזק, של התפתחות וצמיחה ממשבר.

ועוד דבר – יש פער בין היומיים הראשונים והימים שלאחר מכן. ביומיים הראשונים ההלם, חוסר התפקוד והעיכול היו קשים מנשוא, לכולנו. אבל עכשיו, אחרי עיכול ראשוני, נכון לעודד, לאתר את הכוחות הפנימיים. זה קשה בהתחלה, אבל משקם בצורה בלתי רגילה. ההיפך מהאינטואיציה.

אז איך עושים את הדבר המבלבל הזה – איך יודעים מתי לעזור ומתי לסגת. הנוסחא שלי, היא להיות שם ,ולעשות יחד. למשל – אשה ביקשה שאסייע לה לקנות גרב אלסטית. במקום לרוץ ולקנות לה - ביקשתי ממנה שתכנס לאתר ותדייק את הצורך. שאלתי אותה האם יכולה לבדוק מי יכול להביא לה, או איך יכולה לנסוע להביא בעצמה. שילוב של גם סיוע וגם פעולה עצמאית שלה.

אז מתי הם יפרקו, מתי יעבדו את החוויות – כל הזמן, מידי פעם, בקצב ובזמן שלהם. לא כשנוח ונכון לנו, אלא להם. ולכן אנחנו כל הזמן מתעניינים, שואלים, ונכונים גם לקבל תשובות לא נעימות ומרחיקות. קשוח? מבלבל? אותם עוד יותר.


2 צפיות

Comments


bottom of page