top of page
icons-10 copy.png
רקע אפור

לקויות למידה

קשיי למידה וקשב, כמו גם התמודדויות אחרות, ילוו אותך או את משפחתך כל חייך, אבל הם לא חייבים להיות עול, הם יכולים להיות ברכה וקרקע לצמיחה.

הבנת ההפרעה ודיוק הקשיים, יאפשרו להתמקד ביכולות ולהתמודד באופן יעיל יותר עם הקשיים.

צפיה בסרטונים תאפשר לכם לקבל מידע, וכלים, כמו גם התבוננות עצמית והתבוננות על התקשורת שלכם עם הילד עם קשיי הלמידה.

התבוננות זו, תהפוך אותכם מ"תגובתיים", ל"יוזמים" – תלמדו מראש להבין את תגובות הילד החריגות, ותדעו טוב יותר איך להגיב.

הסרטונים הם טעימה לקורס מקיף בתחום הפרעת הלמידה ודרכי ההתמודדות הרגשיות והחברתיות עימו.

bottom of page